11 Mart 2012 Pazar

ITIL Hizmet Sunumu

Servis Seviye Yönetimi
Servis  Seviye  Yönetim  süreci,  Servis  Seviye  Anlaşmaları  (SLA-Service  Level Agreements) ve İşletimsel Seviye Anlaşmaları (OLA-Operational  Level  Agreements)  ya  da sözleşmelerin  sağlanmasından  ve  servis  kalitesinin  ters  etkisinin  en  az  seviyede tutulmasından  sorumludur.  En  önemli  hedeflerden  bazıları  şöyledir:  SLA‟ler  servis kullanılırlılığı  ve  Olay  çözümlerinin,  üzerinde  anlaşılmış  süreler  içinde  yapılmasını sağlamalıdır.

Kapasite Yönetimi  
Kapasite Yönetimi doğrudan doğruya iş gereksinimleriyle ilgilidir ve basit anlamıyla sistem bileşenlerinin tek tek ya da bütün performansıyla ilgili değildir. Kapasite Yönetimi, kapasite  sorunlarıyla ilgili zorluklar  için Olay çözümü ve Problem tanımlama konularıyla yakın ilişki içindedir.

BT Servislerinin Finansal Yönetimi
Finansal Yönetim BT Servis sağlama aktivite maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinden sorumludur. Servislerin gerçek maliyetlerini belirlemek için Kapasite Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi (varlık verisi) ve Servis Seviyesi Yönetimi ile çok iyi arayüzler oluşturulmalıdır. Finansal  Yönetici  BT  bölüm  bütçesi  ve  tek  tek  müşterilerin  harcamalarını  görüşmeleri sırasında Müşteri İlişkileri Yöneticisi ve BT Yöneticisi ile işbirliği içide çalışmalıdır.

Kullanılabilirlik Yönetimi
Kullanılabilirlik Yönetimi, kullanılabilirlik için belirlenen iş gereksinimlerinin uyumlu olarak karşılanması  için  BT  servislerinin  tasarım, gerçekleştirim,  ölçme  ve  yönetimi  ile ilgilenir.  Kullanılabilirlik Yönetimi servis hatalarının niçin ortaya çıktığını ve servisin tekrar devreye alınmasında ne kadar süre geçtiği gibi nedenleri anlamayı gerektirir. Olay Yönetimi ve Problem Yönetimi, uygun düzeltici eylemlerin alınabilmesi gereken giriş bilgilerini sağlar.

BT Servis Süreklilik Yönetimi  
BT Servis Süreklilik Yönetimi, herhangi bir nedenle ortaya çıkan kesinti sonrası önceden  belirlenmiş ve  üzerinde  anlaşılmış  seviyede  BT  servis  desteği  vermek  için organizasyonun yeteneğini yönetmekle ilgilidir. Etkin BT Servis Sürekliliği aksaklığa dayanıklı sistemler, yedekleme olanaklarıda içerecek şekilde kurtarma seçeneklerinde risk azaltma ölçümlerinin dengelenmesini gerektirir. Konfigürasyon Yönetim verisi önlemlerin alınması ve planlamaların yapılması için çok gereklidir. İş sürekliliğinde Servis masasının da önemli bir rolü vardır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi  
Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşteri ve BT servis sağlayıcıları arasında iyi profesyonel çalışma ilişkileri oluşturma ve geliştirmeyle ilgilidir. Müşteri İlişki Yöneticileri tüm diğer ITIL süreçleriyle arabirim olma gereksinimleri vardır. Örneğin, Müşteri İlişki Yöneticisi, yıllık Servis Seviye  Sözleşmesi/Finansal  pazarlıklarda  Müşteri  ve  BT  bölümleri  arasındaki  etkileşimi kolaylaştırır ve sağlanan servisle ilgili müşteri memnumiyetsizliği çözümüyle ilgilenir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder