7 Mart 2012 Çarşamba

Pyhton Kurulumu


Python’un en yeni sürümü 3.x numaralıdır. ¸Su anda en çok kullanılan ve en yaygın sürümler
ise 2.x numaralı olanlardır. Pek çok GNU/Linux dağıtımında Python kurulu olarak gelir. Eğer siz
de bir GNU/Linux kullanıcısı iseniz muhtemelen sisteminizde Python zaten kuruludur. Ancak
sisteminizde kurulu olan bu sürüm büyük ihtimalle Python’un 2.x numaralı bir sürümüdür.
Windows sistemlerinde ise herhangi bir Python sürümü kurulu olarak gelmez.Python’un 3.x sürümünün
GNU/Linux ve Windows’ta nasıl kurulacağını ayrı ayrı inceleyelim:

GNU/Linux Kullanıcıları

GNU/Linux dağıtımlarından birini kullanıyorsanız sisteminizde muhtemelen Python’un 2.x sürümlerinden biri zaten kuruludur. Bunu şu şekilde kontrol edebilirsiniz:
Komut satırında:

python
yazıp enter tu¸suna bastığınızda, eğer karşınıza şuna benzer bir ekran geliyorsa, kurulu sürüm 2.x’tir:

Python 2.6.1+ (r261:67515, Mar 2 2009, 13:10:18)
[GCC 4.3.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.Burada2.6.1+olarak görünen rakam Python’un sürümünü gösteriyor. Bu çıktıya göre sisteminizdeki Python sürümü 2.6.1. Yani sizde Python’un 2.x numaralı bir sürümü kurulu...
Sisteminizdeki Python sürümünü öğrenmek için ¸söyle bir yol da izleyebilirsiniz:
Yine komut satırında:

python -V

yazıp enter’e bastığınızda hangi Python sürümünün sisteminizde kurulu olduğu doğrudan görünecektir...

GNU/Linux kullanıcılarının, Python’un 3.x sürümünü elde etmek için tercih edebileceği iki yol vardır. Birincisi ve benim size önereceğim yol, öncelikle kullandığınız dağıtımın paket yöneticisini kontrol etmenizdir. Python 3.x sisteminizde kurulu olmasa bile, dağıtımınızın depolarında bu sürüm paketlenmiş halde duruyor olabilir. O yüzden sisteminize uygun bir şekilde paket yöneticinizi açıp orada “python” şeklinde bir arama yapmanızı öneririm. Örneğin Debian tabanlı bir GNU/Linux dağıtımı kullanıyorsanız komut satırında şu komutu vererek depolarınızdaki Python paketlerini listeleyebilirsiniz:

aptitude search python

Eğer bu komutun çıktısı içinde “python3” gibi birşey görüyorsanız, kurmanız gereken paket odur.Yine Debian tabanlı sistemlerde bu paketi şu şekilde kurabilirsiniz:

sudo apt-get install python3

Örneğin Kubuntu, Debian tabanlı bir GNU/Linux dağıtımıdır. Eğer Kubuntu’nun “Jaunty Jacka-lope” veya daha üst sürümlerinden birini kullanıyorsanız, yukarıdaki komut yardımıyla python3 paketini sisteminize kurabilirsiniz.
Kullandığınız dağıtımın depolarında python3 paketini bulamazsanız, Python 3.x’i kaynaktan kurmanız gerekecektir. Bunun için yapmanız gereken işlemler ¸söyle:

1. http://www.python.org/download   adresini ziyaret ediyoruz
2.Bu adreste, üzerinde “Python 3.x.x compressed source tarball (for Linux, Unix or OS X)”
yazan bağlantıya tıklıyoruz.
3.İlgili .tgz dosyasını bilgisayarımıza indiriyoruz.
4.Daha sonra, bu sıkıştırılmış dosyayı açıyoruz.
5.Açılan dosyanın içine girip, orada sırasıyla aşağıdaki komutları veriyoruz:

./configure
make
sudo make altinstall

Böylelikle Python 3.x’i sistemimize kurmuş olduk. Bu arada, yukarıdaki komutları vermeden önce tabii ki sistemimizde gcc ve make adlı araçların kurulu olması gerekiyor...
Yukarıdaki kodlarda “make install” yerine “make altinstall” komutunu kullandığımıza dikkat edin.

Birden fazla sürümü aynı anda kurmak

Unix ve Mac sistemlerinde eğer birden fazla Python sürümünü aynı önek ile (configure betiğine verilen prefix argümanı) kuracaksanız, farklı bir Python sürümüne ait çalıştırılabilir dosyanın, birincil Python sürümüne ait çalıştırılabilir dosyayı silip üzerine yazmamasına dikkat etmelisiniz. “make altinstall” ile kurulum yapıldığında bütün dosya ve dizinlerde ana ve alt sürüm numaraları da içerilecektir. Dolayısıyla farklı sürümler yan yana varolabilecektir. “make install” komutu, ${önek}/bin/pythonX.Y dosyasına bağlantı veren {önek}/bin/python adlı bir dosya olu¸sturacaktır. Eğer aynı öneki kullanarak birden fazla sürüm kurmak istiyorsanız, hangi sürümün (eğer olacaksa) “birincil” sürümünüz olacağına karar vermelisiniz. Birincil sürümünüzü “make install” ile kurun. Öteki bütün sürümleri ise “make altinstall” ile...

Örneğin Python 2.5, 2.6 ve 3.0 sürümlerini kuracaksanız ve eğer 2.6 sürümünün birincil sürüm olmasına karar vermişseniz, 2.6 sürümünün inşa dizini içinde “make install” komutunu çalıştırın. Öteki sürümleri ise “make altinstall” ile kurun.

Bu noktada bir uyarı yapmadan geçmeyelim: Python özellikle bazı GNU/Linux dağıtımlarında pek çok sistem aracıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Yani Python, kullandığınız dağıtımın belkemiği durumunda olabilir... Bu yüzden Python’u kaynaktan kurmak bazı riskler ta¸sıyabilir.Eğer yukarıda anlatıldığı şekilde, sisteminize kaynaktan Python kuracaksanız, karşı karşıya olduğunuz risklerin farkında olmalısınız...

Windows Kullanıcıları


Windows sürümlerinin hiçbirinde Python kurulu olarak gelmez. O yüzden Windows kullanıcıları,
Python’u sitesinden indirip kuracak. Bunun için şu adımları takip ediyoruz:
1. http://www.python.org/download adresini ziyaret ediyoruz.
2. Orada, üzerindePython 3.x.x Windows installer (Windows binary  does not include source)yazan bağlantıya tıklıyoruz.
3. .msi uzantılı dosyayı bilgisayarımıza indiriyoruz.
4. İnen dosyaya çift tıklayıp normal bir şekilde kurulumu gerçekleştiriyoruz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder