2 Mart 2012 Cuma

Temel Windows Yapılandırması


Komut satırı, grafik arayüz olmaksızın, sadece komutlar kullanılarak bilgisayar üzerinde işlem yapılmasını sağlar. Bilgisayar ve kullanıcı hesapları üzerindeki yapılandırmaları komut satırından yapmak mümkündür.

Kullanıcı İşlemleri
Administrator kullanıcısının parolasını değiştirmek için; komut satırına net user Administrator * komutu yazılır.


Var olan kullanıcıları görmek için net user, kullanıcının bilgilerine erişmek içinse net user kullanıcı_adı komutu çalıştırılır.net user kullanıcı_adı /add * komutuyla kullanıcı eklenir. Var olan bir kullanıcıyı silmek için net user kullanıcı_adı /delete komutu kullanılır.


Bilgisayara yeni bir grup eklenmek istendiğinde, net localgroup grup_adı/add komutuyla bu işlem gerçekleştirilir.

Kullanıcıyı bu gruba eklemek için net localgroup grup_adı /add etki_alanı_adı\kullanıcı_adı komutu kullanılır. net localgroup grup_adı komutu çalıştırıldığında kullanıcın bu gruba eklenmiş olduğu görülür.


Kullanıcıyı bu gruptan çıkarmak için, net localgroup grup_adı/delete etki_alanı_adı\kullanıcı_adı komutu kullanılır.


Aynı şekilde bir kullanıcıyı yerel yönetici grubuna eklemek için net localgroup Administrators /add etki_alanı_adı\kullanıcı_adı komutu kullanılır. net localgroup Administrators komutuyla grup üyeleri görülebilir.Kullanıcıyı yerel yönetici grubundan kaldırmak net localgroup Administrators /delete etki_alanı_adı\kullanıcı_adı komutuyla sağlanır.Ağ Yapılandırması
Çalışmakta olan bir bilgisayarın ağ yapılandırmasını komut satırı aracılığıyla görüntülemek ve değiştirmek için "netsh"arabirimi kullanılır.


Netsh interface ipv4 show interface komutu kullanılarak mevcut arayüzler görüntülenir. Bu komut çalıştırıldıktan sonra çıkan görüntüdeki "IdX" sütunundaki, kullanılan ethernet kartına ait numara diğer komutlarda da kullanılır.


IP adresini ayarlamak için; netsh interface ipv4 set address name=ethernet_kartına_ait_kimlik_numarası source=static address=ip_adresi mask=alt_ağ_maskesi gateway=varsayılan_ağ_geçidi komutu çalıştırılır.


 • Makinenin DHCP’den otomatik ip alması isteniyorsa kullanılacak komut netsh interface ipv4 set address name=ethernet_kartına_ait_kimlik_numarası  source=dhcp şeklinde olmalıdır.

  TCP/IP ayarlarını yapmak ve bilgileri görüntülemek amacıyla, netsh bazı alt komutlara sahiptir. Bu alt komutların bazıları şu şekildedir:
  • show address: IP adresi yapılandırmasını görüntüler.
  • show config: IP adresini ve ek bilgileri görüntüler.
  • show dnsservers: DNS sunucularının adreslerini görüntüler.
  • show destinationcache: Hedef önbellek girdilerini görüntüler.
  • show dynamicportrange: Dinamik port aralık yapılandırma parametrelerini görüntüler.
  • show global: Ayrıntılı yapılandırma parametrelerini görüntüler.
  • show interfaces: Interface parametlerini görüntüler.
  • show ipaddresses: Var olan IP Adreslerini görüntüler.
  • show ipstats: IP istatistiklerini görüntüler.
DNS ayarları yapılırken netsh interface ipv4 add dnsserver name="baglantı_adı"  address=dns_sunucusunun_ip_adresi index=1 komutuyla DNS sunucuları belirtilir. • Aynı şekilde WINS ayarlarını da netsh interface ipv4 add winsserver name="baglantı_adı"  address=wins_sunucusunun_ip_adresi index=1 komutuyla yapmak mümkündür. Index numaraları değiştirilerek yeni sunucular eklenebilir.

Eklenen DNS adresini silmek için; netsh interface ipv4 delete dnsserver name="bağlantı adı" address=dns_sunucusunun_ip_adresi komutu kullanılır. • WINS adresini silmek içinse; netsh interface ipv4 delete winsserver name="bağlantı adı"  address=dns_sunucusunun_ip_adresi komutu çalıştırılır.


Disk İşlemleri
Disk işlemlerini gerçekleştirebilmek için önce komut satırına diskpart yazılarak diskpart komut istemine geçilir. Daha sonra list volume komutu çalıştırılarak makine üzerindeki bölümlemeler görüntülenir. Üzerinde işlem yapılmak istenen bölümlenmeyi seçmek için select komutu kullanılır.


Seçilen bölümlemenin üstünde birçok işlem yapmak mümkündür. Yapılabilecek işlemleri görmek için diskpart komut istemine ? girilir.


Yapılmak istenen işlemi gerçekleştirmek için ilgili komutu çalıştırmak yeterlidir.


Makine İşlemleri
Bilgisayarın adını değiştirmek için netdom renamecomputer  bilgisayarın_şimdiki_adı /NewName: bilgisayarın_yeni_adı komutu kullanılır. Eğer makine bir etki alanına dahilse netdom renamecomputer bilgisayarın_ şimdiki_adı/NewName:  bilgisayarın_yeni_adı /userd: etki_alanı_adı\kullanıcı_adı /passwordd:* komutu kullanılarak isim değiştirme işlemi yapılır.Ardından makine yeniden başlatılır. Yeniden başlatma işlemi için shutdown –r  -t 0 komutu kullanılabilir. Bu komut, bilgisayarın 0 saniye sonra kendini yeniden başlatmasını sağlar. Yeniden başlatma işleminin ardından, hostname komutu kullanılarak bilgisayarın yeni adı görüntülenebilir.Bir makineyi bir etki alanına dahil etmek için,netdom join bilgisayar_adı /domain:etki_alanı_adı /userD:etki_alani_adı\kullanıcı_adı
/passwordd: *
komutu kullanılır. Ekrana Type the password associated with the domain user (Etki alanı kullanıcısıyla bağlı olan şifreyi giriniz) yazısı gelir. Kullanıcının parolası yazılır ve bilgisayar yeniden başlatılarak kullanıcının istenilen etki alanına alınma işlemi tamamlanır.


Etki alanındaki makineyi etki alanından ayırmak için netdom remove bilgisayarın_adı /domain:etki_alanı_adı /userD:etki_alanı_adı\kullanıcı_adı
/passwordd:
* komutu çalıştırılır.


Sürücülerin kurulum işlemlerini de komut satırından yapmak mümkündür. Makinede yüklenmiş olan sürücülerin listesini görmek için sc query type= driver komutu kullanılır. Bu şekilde uzun bir liste geleceğinden ve incelemenin zorluğundan sc query type= driver | findstr DISPLAY_NAME komutu kullanılarak sadece aygıt isimleri görüntülenebilir.


Daha sonra Pnputil -i -a driverdosyasi.inf komutu kullanılarak eksik olan sürücüler yüklenebilir. Sürücü yüklendikten sonra yüklenmiş sürücüler listelenerek istenilen sürücünün yüklenip yüklenmediği kontrol edilebilir.


Makineye uzaktan bağlanabilmek için gerekli ayarların komut satırından yapılması için önceden hazırlanmış scripti çalıştırmak gereklidir. Makineye Vista veya Server 2008 yüklü makineden bağlanılmak isteniyorsa Cscript %windir%\system32\SCRegEdit.wsf /ar 0; Windows 2000, XP veya 2003 yüklü makineden bağlanılmak isteniyorsa Cscript %windir%\system32\SCRegEdit.wsf /cs 0 komutu kullanılarak bu script çalıştırılır.


Bu komutlar çalıştırıldıktan sonra uzaktan bağlantı ayarları yapılmış olur. Ancak güvenlik duvarı açık olduğundan uzaktan bağlanmak mümkün olmamaktadır.

Güvenlik Duvarı Yapılandırması

Güvenlik duvarı yapılandırması için, TCP/IP yapılandırmasında kullanılarn "netsh" komutları kullanılır.
Güvenlik duvarını aktifleştirmek için netsh firewall set opmode enable , kapatmak için ise netsh firewall set opmode disable komutları kullanılır. netsh firewall show config komutuyla mevcut güvenlik duvarı yapılandırması görüntülenebilir.Servislerle İlgili İşlemler
Bilgisayarda çalışmakta olan servisleri görebilmek için sc query komutu kullanılır. Bu komutla ekrana gelen uzun ve ayrıntılı listeyi incelemek zor olacağından sc query | findstr SERVICE_NAME komutuyla sadece servis isimleri listelenebilir.


Herhangi bir servisi durdurma işlemi, sc stop servis_adı ya da net stop servis_adı komutlarıyla yapılır.


Herhangi bir servisi başlatmak içinse, sc start servis_adı veya net start servis_adı komutları yürütülür.


Makinede devam etmekte olan süreçleri görmek için tasklist komutu kullanılır.


Bir süreci durdurmak için öncelikle süreçler listelenerek durdurulmak istenen sürece ait kimlik numarası bilgisi alınır. Daha sonra taskkill/PID kimlik_numarası komutuyla süreç durdurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder