23 Nisan 2012 Pazartesi

CobiT’in Sağladığı Faydalar

CobiT’in  yönetime  ve  bilişim  teknolojileri  yönlendirme  komitesine sağladığı faydalar;

Kurum  yönetiminin  sorumluluğunda  olan  bilişim  teknolojileri  süreç kontrollerinin uygulanabilmesi için gerekli çatıyı sağlar. Bilişim teknolojileri ve iş süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeterek öncelikli  bilgi sistemleri kontrollerinin tesbitinin daha etkin yapılabilmesini sağlar. 

BT  yatırımlarının  iş  süreçlerine  uygun  olarak  gerçekleştirilmesi  ve risk/maliyet oranı yüksek projelere ağırlık verilebilmesi için alınacak kararlara ışık tutar.Bilişim teknolojileri süreçlerinin olgunluğunu sadece üretilen sonuçlar ile değil aynı zamanda performans belirteçleri ile de değerlendirilebilmesine imkan tanır. 

Bu sayede bilişim teknolojileri amaç belirteçlerinin  yanı sıra performans belirteçlerinin  de  belirlenerek  “IT  Scorecard”ın  ortaya  konabilmesine  ve yönetimin  geleceğe  yönelik  daha  kesin  beklentilere  sahip  olabilmesine olanak sağlar. 

Bilgi Teknoloji personeline sağladığı yararlar: 

CobiT  kontrol  hedeflerinden  özellikle  Planla  ve  Organize  Et  sahasında bulunanların  uygulamaya  alınması  ile  önceliklendirme  süreci  ve  diğer birimlerle  olan  ilişkilerde  iyileşme  yaşanabilecek,  verimlilik  artışı sağlanabilecektir.  Bu  fayda  tüm  kurumu  etkilemekle  birlikte  Bilişim teknolojileri personeli tarafından daha fazla hissedilecektir. 

BT personeli bilişim teknolojileri denetiminin hangi kriterlere göre yapıldığını bilerek denetimin daha verimli gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilir.BT personeli için bir rehberlik hizmeti sağlar. Böylece BT personeli kontrol sahasında  bulunan  süreçlerinin  olgunluk  seviyesini  CobiT’te  belirtlien kriterlere göre kendi insiyatifi ile yükseltebilir. 

Bilişim teknolojileri denetçilerine sağladığı yararlar: 

CobiT BT denetimi alanında çok sayıda uzmanın katkısı ile, varolan diğer kriterlerin de dikkate alınarak hazırlandığı kabul görmüş bir metodolojidir. BT denetçileri tüm denetim konularında yaşanabilecek kapsam ve objektif kriter belirleme sorununu CobiT ile aşabilir. BT  denetçileri  denetim  rehberinden  faydalanarak  tespit  edilen  risklerin doğurabileceği zararları somutlaştırabilir ve yönetime daha net bir bakış açısı kazandırabilir. 

CobiT’te her süreç için sunulan kritik başarı faktörlerinden yola çıkarak denetim sonuçlarını ölçümleyebilir ve iyileştirme önerileri getirebilir. 

Kurum içi ve kurum dışı  bilişim teknolojileri kullanıcılarına sağladığı yararlar: 

Bir kontrol metodolojisinin uygulanması iç ve dış kullanıcılara kullanılan bilgi kaynaklarının  kontrollü  olarak  yönetildiğini  ifade  edecektir.  Özellikle  dış kullanıcılara sağladığı güvence zorunlu  yükümlülüklerin  yerine  getirilmesine imkan  tanıyabileceği  gibi  kurum  için  bir  rekabet  avantajı  haline  de dönüşebilir. 

Süreçlerin kontrollü olarak yürütülmesi, kullanıcıların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ihtiyaçlarının beklenen ve daha üstü düzeylerde sağlanmasına olanak sağlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder