30 Ağustos 2012 Perşembe

Tshark

Tshark  güçlü bir ağ protokolleri analiz programıdır. Tshark komut satırından çalışır ve yine bir ag trafik analiz programı olan Wireshark’da bulunan  çoğu özelliği destekler.

Komut satırından çalışan ve çok bilinen diğer bir trafik analiz aracı da tcpdump’dır.

Tshark ile tcpdump’ın ayrıldığı en belirgin nokta Tshark’ın trafik analizinde protokolleri tanıyabilmesi ve bunları detaylı bir şekilde gösterebilmesidir.

Basit Tshark Kullanımı
tshark, çeşitli işlevleri olan bir sürü parametreye sahiptir. Eğer herhangi bir paramnetre kullanmadan çalıştırılırsa ilk aktif ağ arabirimi üzerinden geçen trafiği yakalayıp ekrana basar.


Eğer çıktıların ekrana değil de sonradan analiz için  bir dosyaya yazdırılması isteniyorsa -w dosya_ismi parametresi kullanılır.

Gerektiğinde bilgiguvenlik.pcap dosyası libpcap destekli herhangi bir analiz programı tarafından okunabilir. tshark ya da tcpdump ile kaydedilen dosyadan paket okumak için -r parametresi kullanılır.

Arabirim Belirtme
İstediğiniz arabirim üzerinden dinleme yapılması istenirse -i arabirim_ismi parametresi kullanılır.

#tshark -i eth1    gibi.

-n parametresi ile de host isimlerinin ve servis isimlerinin çözülmemesi sağlanır.

Detaylı Paket Çıktısı
Paketleri ekrandan izlerken ilgili protokole ait tüm detayları görmek için -V parametresi kullanılabilir.
Örneğin udp 53(DNS) paketlerini detaylı çıktısını inceleyelim.


Benzer bir paketin tcpdump ile görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. Her iki çıktıdan da görüleceği gibi Tshark ile protokol ve katmanlara ait tüm detaylar çözümlenirken tcpdump’da sadece özet bilgiler yer alır.

# tcpdump -i eth0 -n udp port 53 –vv


Tshark’da Filtreler
Tshark aynı Wireshark’da olduğu gibi iki çeşit filtreleme özelliğine sahiptir. Bunlardan biri trafik yakalama esnasında kullanılan ve tcpdump ile hemen hemen aynı özelliklere (Berkley Paket Filter) sahip olan capture filter, diğeri de yakalanan trafik üzerinde detaylı analiz yapmaya yarayan Display filter dır.
Display filterlar aynı zamanda paket yakalama esnasında da kullanılabilir.

Display filter Kavramı
Display filter özelliği ile Tshark çözümleyebildiği protokollere ait tüm detayları gösterebilir ve sadece bu detaylara ait paketleri yakalamaya yardımcı olur. Örneğin amacımız tüm dns trafiği değil de dns trafiği içerisinde sadece www.bilgiguvenlik.org domainine ait sorgulamaları yakalamak istersek aşağıdaki gibi bir filtreleme işimize yarayacaktır.

Not: Display Filter için  -R ‘filtreleme detayı’ seçeneği kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder